Metelka Jáchym

( * 1853  + 1940 )

Tvůrce jilemnického betléma se narodil před 140 lety ve Sklenařicích jako syn tamějšího sedláka – rovněž Jáchyma Metelky. Tento horský písmák sbíral za pomoci vesnického učitele Matěje Hájka sklenařické koledy, a tak se vlastně uchovala jedna z jejich nejstarších sbírek, kterou roku 1939 použil ve své knize krkonošských koled i Josef Horák. V tomto rozvětveném rodě se pilně stavěly betlémy. Metelkův syn “nepadl daleko od stromu”. Je rovněž tvůrcem mechanického betlému, který od roku 1913 svou poetickou krásou okouzluje jilemnické diváky, a to nejen v čase vánočním. V Jilemnici Jáchym Metelka působil 42 let jako učitel a později ředitel dívčí školy, ale také jako pracovník v kultuře, muzikant a včelař. Stál u zrodu jilemnického muzea.