Ambrož Jindřich

(*1. 7. 1878 – +15.5.1955)

 

Byl tajemníkem Městského úřadu v Jilemnici, psal články do časopisů, propagoval Krkonoše, spolupracoval s Janem Bucharem.

Ve dvacátých letech se o úpravu cest, noclehárny a ubytování v našich Krkonoších starala turistická Krkonošská župa KČST, která byla založena r. 1922. Jejím předsedou byl J. Buchar, jednatelem J. Ambrož. V r. 1935 prosazoval založení Horské služby, které bylo realizováno. V r. 1931 zkoumal s odborníky radioaktivitu krkonošských vod – na Benecku jsou “Ambrožovy prameny”.

Jilemnice měla muzeum nejprve na faře, pak na radnici aj. Ambrož zajistil později k tomuto účelu zámek Harrachů.

Od r. 1936 byl konzervátorem Památkové péče, pořídil soupis významných stromů na Jilemnicku. Jako jeden z prvních usiloval o zřízení KRNAPu.

V roce 1941 vyšla v Praze jeho útlá publikace o Jilemnici. V úvodu se autor omlouvá za případné nedostatky a “prosí ty, které brožura neuspokojí, aby dali městu dílo dokonalejší”. Do současné doby však žádné další dílo o Jilemnici nevzniklo, a tak tato skromná brožurka je jediným pramínkem informací (určitý časový úsek zachycuje pouze kniha Jaromíra Horáčka “Jilemnicko”).