Feyfar Jaroslav

( * r. 1871 +19.3.1935)

Narodil se r. 1871 v Praze, zemřel 19. 3. 1935. Lékař – jilemnický doktor, což samozřejmě znamenalo i doktor všech okolních vesnic, vesniček, chalup i samot – jehož snímky ostré, až oči přecházejí, byly trpělivě vyčekané, vychozené a vypozorované na cestách s "kufírkem léků a inštrumentů" (L. Souček “Zdenko Feyfar”).

Lékař a fotograf, v jehož díle máme vzácný poklad regionalní fotografie z přelomu století. Pražan, nadaný lékař (internista a porodník), milovník hudby a dobré knihy, nadšený fotograf – amatér, přilnul ke Krkonoším a jejich houževnatým lidem tak, že se na počátku našeho století usadil v podhorské Jilemnici a dlouhá léta zde působil jako okresní lékař, později jako vrchní zdravotní rada.

Zůstává ve vzpomínkách lidí, kterým obětavě pomáhal.

Jeho syn Zdenko Feyfar toto dílo pečlivě uchovává a opatruje a jeho fotografie zaznamenávající věrně Jilemnico a život jeho lidí na počátku století, jsou trvalou hodnotou.