Horáček Jaromír

( * 1900  + 1976)

V roce1919 maturoval, dva roky působil jako učitel v Horních Štěpanicích. Hrál a organizoval divadlo a jiné kulturní akce. Po ukončení vojenské služby byl poslán do Slezska, po roce se vrací do Jilemnice a zde učí. Roku 1940 byl zatčen gestapem, po dvou letech se vrací. Nesměl však učit, pracoval v městském muzeu. Po válce obnovuje české školství v Jablonci n. Jizerou. Do Jilemnice se vrací jako ředitel dívčí obecné školy. Pak pracuje jako knihovnický, později jako školský inspektor.

Dlouhá léta byl kronikářem města Jilemnice. Byl vlastivědným pracovníkem a autorem knih psaných krkonošským nářečím. Tyto knihy jsou vyznáním lásky a holdu lidem a kraji pod Žalým.Bibliografie

(Knihy jsou ve fondu Městské knihovny J. Havlíčka).

  • “Jilemnicko. Světová válka – převrat”. Jilemnice 1938. K 20. výr. samostatnosti

  • “Kerkonošský muderlanti” – lidové povídky. 1. vydání; Liberec, Kraj. naklad. 1958

  • “Nic kalýho z pod Žalýho”. Povídky. 1. vyd. Liberec, Severočes. nakl. 1963.

  • “Muderlanti z pod Žalýho”. 1. vyd. Liberec, Severočes. nakl. 1966