Mach Stanislav

( * 4.9. 1906  + 24.12.1975 )

Narodil se 4. září 1906 v Jilemnici jako syn obuvníka. Byl předurčen také k obuvnické živnosti. Již v nejútlejším mládí se u něho ale projevovalo hudební nadání. Věnoval se tedy plně hudbě. Podrobil se státním zkouškám na pražské konzervatoři, kde jeho abnormální hudebnost konstatoval sám mistr Dr. Josef Bohuslav Foerster. Po státních zkouškách si r. 1928 otevřel hudební školu v Jilemnici. V roce 1931 se oženil s Gabrielou Kubánkovou, sopranistkou, která vyučovala zpěvu na Reálném Gymnáziu v Jilemnici. Ucházel se několikrát o místo v Praze, ale marně.

Napsal na 150 skladeb, které se vyznačují zpěvností (písně, sbory). Na příklad “Fantazii na chorál svatováclavský”, “Symfonii e-moll”, “Slavnostní mši D-dur”. V letech 1932 – 34 napsal operu o třech dějstvích “Šípková Růženka”. Tato opera měla premiéru 21. dubna 1935 v Jilemnici. Ochotnické spolky “Branislav”, “Víla”, “Kolár” spojily své síly a úspěch premiéry byl bouřlivý. Přítomen byl i profesor pražské konzervatoře Adolf Cmíral a vyslovil se o opeře velmi sympaticky. Opera měla několik repríz.

Stanislav Mach začal uvádět na jilemnickou ochotnickou scénu především české opery. Pod jeho taktovkou byla uvedena v r. 1929 Blodkova opera “V studni”, Smetanova “Prodaná nevěsta”, Dvořákovy “Tvrdé palice” v roce 1930. V r. 1937 byla uvedena znovu “Prodaná nevěsta” u příležitosti 75. výročí trvání “Branislava”. Na podzim r. 1937 ji opakoval ještě dvakrát v Jilemnici, pak s jilemnickými ochotníky v Semilech, Košťálově, Horní Branné, Lomnici n. Popelkou a 28. října 1937 ve Vrchlabí při otevření Národního domu a sokolovny. Všude sklidili zasloužený úspěch. Stanislav Mach zavedl také do Jilemnice duchovní koncerty, které se konaly v děkanském chrámu. Tato tradice začala v roce 1927.

Ve funkci sbormistra zpěváckého spolku “Branislav” plně uplatnil své nadání pedagogické i svou uměleckou duši.

Za války odešel z Jilemnice do Čáslavi, a přestože složil řadu dalších hudebních děl, zůstal skoro zapomenut. Zemřel tragicky v Čáslavi 24. prosince 1975. Spolu s ním zemřela i jeho žena Gabriela (Jelča). Byla sestřenicí Marie Havlíčkové (žena spis. J. Havlíčka). Obě byly členkami zpěváckého spolku “Víla”. M. Havlíčková na to vzpomíná v knize “Máňa”, str. 181. Též v dopise psaném v dubnu 1994 do knihovny.

Manželé Machovi zemřeli tragicky, otrávili se plynem unikajícím z trouby při pečení.